Omogućite djeci SOS Dječjeg sela Hrvatska dom ispunjen osmijehom

SOS Dječje selo Hrvatska 2. studenoga 2010. pokreće internetsku kampanju "Dom ispunjen osmijehom". Cilj kampanje je sakupljanje određenih, unaprijed definiranih sredstava za opremanje jedne SOS kuće ili sakupljanje sredstava u visini godišnjih režijskih troškova SOS kuće.