I menadžeri se trebaju usavršavati

Poduzeća trebaju talentirane i moralne rukovoditelje koji neće samo ispunjavati ciljeve, već će se pozabaviti širim utjecajima i potencijalnim poslovima.

PoloslovnjakRazumijevanje osnovnih veza između poslovanja, okoline i društva postalo je neizbježno na današnjem nemirnom globalnom tržištu. Uloga poslovanja postaje sve potrebnija i složenija, a koncepti koji se odnose na odgovornost i održivost sve se više prihvaćaju kao bitni elementi poslovnog menadžmenta.

Sve kompleksniji zadaci i međuovisnost zahtjevaju nove pristupe. Kompanije trebaju integrativne upravljačke alate koji će im pomoći da poboljšaju radne učinke, komunikaciju među zaposlenicima i u konačnici upravljanje kompanijom. Poduzeća stoga trebaju talentirane i moralne menadžere i lidere koji neće samo ispunjavati ciljeve organizacije i izvršavati obveze prema dioničarima već će se pozabaviti sa širim utjecajima i potencijalnim poslovima. Svaka značajna i dugotrajna promjena u vođenju kompanije prema novim horizontima mora uključivati institucije koje će podučavati i usavršavati rukovoditelje. Obrazovne institucije pomoći će im u oblikovanju ponašanja i stavova preko poslovnih edukacija, istraživanja, razvojih programa, treninga i ostalih vještina koje će im pomoći da usvajaju nove vrijednosti i ideje. Obrazovne institucije imaju velikog potencijala da unesu pozitivne promjene koje će menadžerima i liderima pomoći da zajamče uspješan rad poduzeća. Kada osobe odgovorne za vođenje kompanije usvoje nova znanja i vještine bit će spremnije za nove izazove, što će im poboljšati izglede na kompetitivnom domaćem i međunarodnom tržištu. Mnoge su kompanije zbog dolaska svjetske krize smanjile ulaganja u edukaciju kako bi lakše prebrodile posljedice gospodarskog sloma. Čak iako je to u određenom trenutku bila nužnost, s prvim znacima oporavka trebaju se vratiti ulaganju u obrazovanje kadrova jer u tome leži njihova budućnost.

Dario Kuntić, poslovni.hr