Hobi može biti dodatni izvor zarade

Izrada pletenih i kukičastih tkanina, tekstilnih pređa i konca od prirodnih vlakana te konopaca, užadi, upletenih konaca i mreža mogu vrlo jednostavno postati dodatni prihod domaćinstvu.

Volite li izradu ukrasnog papira, predmeta od pluta, slikanje na staklu i kristalu, izradu predmeta za uspomenu, izradu suvenira ili igračaka, a ne imati tvrtku ili obrt, možete registrirati domaću radinost. Ako se želite baviti uzgojem puževa, žaba, sakupljanjem kora, smola, trava, žira, divljeg kestena ili pružati usluge popravaka i održavanja cerada, proizvoda od drva, gume, popravljati obuću, kožne predmete ili se čak baviti astrologijom i spiritualističkim djelatnostima možete ove djelatnosti registrirati kao sporedno zanimanje.

Manje poslove koji se mogu obavljati u kućanstvu moguće je registrirati kroz domaću radinost i sporedno, dopunsko zanimanje. Propisano je koje se djelatnosti, proizvodi i usluge mogu registrirati kao domaća radinost i dopunsko zanimanje. Utvrđena je lista proizvoda i usluga koji se mogu izrađivati ili pružati u domaćoj radinosti odnosno kroz sporedno zanimanje. Ako vaša ideja za djelatnost ili uslugu kojom biste dodatno zaradili nije navedena u listi morat ćete naći drugu djelatnost ili registrirati tu djelatnost kao obrt.

Perlice

Kako registrirati

Domaća radinost isključivo je rezervirana za fizičke osobe koja te poslove obavljaju osobnim radom. Osim toga, osoba koja obavlja domaću radinost ne smije od te djelatnosti zaraditi više od deset bruto mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti. Primjerice, u kolovozu ove godine, prosječna bruto plaća u Hrvatskoj bila je 7.627 kuna. Stoga je u domaćoj radinosti maksimalni iznos zarade u jednoj kalendarskoj godini 76.270 kuna. Osim toga, registrirani obrtnici i nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te osobe u sustavu PDV-a ne mogu, uz svoju primarnu djelatnost, dodatno registrirati domaću radinost ili sporedno zanimanje.

Registracija domaće djelatnosti i sporednog zanimanja obavlja se u uredima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu na čijem području će se obavljati djelatnost.

Za registraciju je potrebno ispuniti zahtjev, kupiti biljeg u iznosu 70 kuna i uplatiti 100 kuna na račun državnog proračuna. Uz zahtjev se prilaže preslika osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi za obavljanje sporednog zanimanja ako je potrebno za obavljanje djelatnosti, dokaz o pravu korištenja prostora ako je prostor potreban za obavljanje djelatnosti, dokaz o pravovaljanoj građevinskoj dozvoli ako je građevina potrebna za obavljanje djelatnosti.

U slučaju registracije sporednog zanimanja, ured državne uprave će po samostalno provjeriti kod Suda časti Obrtničke komore da nije izrečena zabranu obavljanja djelatnosti, odnosno da pravomoćnom sudskom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja djelatnosti.

Za umirovljenike i zaposlene

Obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja interesantno je i osobama u mirovini. Obavljanjem domaće radinosti i dopunskog zanimanja umirovljenici ne stječu svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju. Naime, korisnici mirovine do 2007. godine nisu se mogli baviti obrtom nakon što su stekli uvjete za mirovinu, jer bi im u tom slučaju bila obustavljena isplata mirovine. Izuzimanje umirovljenika iz obveznoga mirovinskog osiguranja za domaću radinost i sporedno zanimanje omogućava umirovljenicima da izrađuju proizvode osobnih radom ili obavljaju određene usluge uz istovremeno ostvarivanje prava na mirovinu.

Osobe koje su već u radnom odnosu mogu kroz registraciju sporednog zanimanja dopuniti osobni prihod. Ove osobe sa stajališta oporezivanja imaju dvije vrste prihoda. Plaću iz radnog odnosa, za koju doprinose i porez na dohodak tereti poslodavca i prihode od domaće radinosti ili sporednog zanimanja, koja tereti samu osobu. Za ovu drugu djelatnost, osobe plaćaju porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga ili godišnji paušalni iznos.

Lista proizvoda koji se mogu izrađivati u domaćoj radinosti:


1. proizvodnja tekstilne pređa i konca od prirodnih vlakana - na tradicionalan način
2. proizvodnja tkanine (osim specijalnih tkanina), od prirodnih vlakana, osim pamučnih - na tradicionalan način
3. proizvodnja pamučne tkanine (osim specijalnih tkanina) - na tradicionalan način
4. proizvodnja užadi, konopaca, upletenih konaca i mreža - na tradicionalan način
5. proizvodnja tila, čipke, uske tkanine, pozamanterije i vez - samo ručnim radom
6. izrada ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona - loptica - samo ručnim radom
7. izrada čipki u vrpcama ili u motivima vezenih tkanina; - samo ručnim radom
8. proizvodnja pusta (filca), presvučeni, prekriveni ili laminirani, tuljci za higijenu ušnih kanala - samo ručnim radom
9. proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina - samo ručnim radom
10. izrada gornjih dijelova obuće i papuča - samo ručnim radom
11. proizvodnja predmeta od pluta, slame i drugih pletarskih materijala; košarački i pletarski proizvodi - osim namještaja
12. izrada sjenila za svjetiljke od papira, kartona i sličnih materijala
13. slikanje na staklu i kristalu, boce, čaše i ostali proizvodi za kućanstvo - samo ručnim radom
14. izrada staklenih sjenila za svjetiljke - samo ručnim radom
15. proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta - na tradicionalan način
16. izrada raznovrsnih proizvoda - izrada predmeta za uspomenu i suvenira, izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira i izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća - samo ručnim radom
17. izrada lutki, samo s ljudskim likom
18. izrada igračaka koje predstavljaju životinje i druga bića (osim ljudi)
19. proizvodnja dijelova i pribora za lutke s ljudskim likom
20. izrada kišobrana, štapova za šetnju, dugmadi, presvučene dugmadi i njihovih dijelova - samo ručnim radom
21. proizvodnja proizvoda od ljudske i životinjske dlake, sličnih proizvoda od tekstilnih materijala - ali samo vlasulje


Lista proizvoda koji se mogu obavljati kao sporedno zanimanje:

1. uzgoj žaba i puževa
2. skupljanje šumskih proizvoda: kora, smola, trava, žira, divljega kestena, mahovine, lišaja; skupljanje ljekovitih trava
3. usluge popravaka cerada i opreme za kampiranje
4. usluge popravaka mreža i užarije
5. usluge popravaka i održavanja ambalaže od drva i paleta
6. usluge popravaka i održavanja ostalih proizvoda od drva (drške, dijelovi za alat, metle, četke itd.)
7. usluge popravaka i održavanja proizvoda od gume (osim za vanjske gume)
8. oslikavanje figura i drugih ukrasnih keramičkih pred­meta
9. usluge popravaka i održavanja keramičkih cijevi, odvoda, žljebnjaka i pribora za cijevi uključujući usluge sustava keramičkih cijevi osim u industrijskim pogonima
10. usluge popravaka i održavanja mlinskog i brusnog kamena, kamena za poliranje i slično, bez instalacije (montaže)
11. usluge kovanja metala samo za potkivanje životinja
12. usluge prepariranja
13. usluge popravaka obuće i drugih kožnih predmeta
14. usluge popravaka predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo
15. usluge pakiranje pošiljka i zamatanje darova
16. usluge skrbi za kućne ljubimce, ali samo dnevno čuvanje kućnih ljubimaca
17. ostale usluge (astrologija, spiritualističke djelatnosti, rodoslovne organizacije, čistači cipela, nosači, čuvari parkiranih automobila)
18. uslužno piljenje drva za domaćinstva
19. uslužno pečenje plodina
20. usluge kućanstava koja zapošljavaju poslugu, ali samo usluge kućanstvima u smislu pranja odjeće, glačanje odjeće i čišćenje

pametnakuna.hr, autor: Boris Zelenika