Uvjeti korištenja

Pravila i uvjeti korištenja stranica poslovna.edukacija.hr
Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja stranica poslovna.edukacija.hr.
Internet stranice edukacija.hr su u vlasništvu trgovačkog društva Oglasnik d.o.o., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 40 (dalje u tekstu: poslovna.edukacija.hr.)
Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica poslovna.edukacija.hr., stupate u ugovorni odnos s trgovačkim društvom Oglasnik d.o.o.i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.
Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.
Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama poslovna.edukacija.hr., primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

1. Pristanak na primjenu Općih uvjeta korištenja portala poslovna.edukacija.hr
Svojim pristupom portalu poslovna.edukacija.hr (dalje u tekstu: poslovna.edukacija.hr) neopozivo pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja portala poslovna.edukacija.hr na pravni odnos Vas i vlasnika portala.
Pojedini servisi unutar portala poslovna.edukacija.hr mogu imati i vlastite uvjete korištenja. Ukoliko nije drugačije istaknuto, koriste se Opći uvjeti korištenja portala poslovna.edukacija.hr.

2. Opći uvjeti korištenja
Portal poslovna.edukacija.hr je namijenjen spajanju obrazovnih ustanova i posjetitelja. To je skup internet alata koji su namijenjeni obrazovnim ustanovima i posjetitelja.
Obrazovne ustanove mogu objavljivati oglase za otvorene tečajeve i programe, a posjetitelji mogu pretraživati oglase i slati upite za oglase obrazovnih ustanova.
Portal poslovna.edukacija.hr ne jamči za točnost podataka u objavljenim oglasima obrazovnih ustanova.
Portal poslovna.edukacija.hr zadržava pravo brisanja tekstova (oglasa) neprimjerenog sadržaja, prema svojoj diskrecijskog procijeni.

3. Opći uvjeti za obrazovne ustanove
Objavljivanje oglasa za tečajeve i programe ili korištenje drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem cjeniku objavljenom na portalu poslovna.edukacija.hr.
Pretraživanje oglasa obrazovnih ustanova omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima portala poslovna.edukacija.hr.
Obrazovne ustanove se obvezuju da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge korisititi jedino i isključivo u svrhu pronalaženja sudionika za tečajeve, za svoje potrebe.

Obrazovna ustanova koja objavi svoj oglas na portalu poslovna.edukacija.hr neće držati poslovna.edukacija.hr i/ili vlasnika portala poslovna.edukacija.hr odgovornim ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mu mogla biti nanesena zloupotrebom podataka navedenih u oglasu od strane posjetitelja ili trećih osoba.
Obrazovnim ustanovama nije dozvoljeno u oglasima navoditi uvjete koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati diskriminatornima. U suprotnom, takvi oglasi biti će ispravljeni u djelu u kojem vlasnik portala poslovna.edukacija.hr procijeni da je diskriminitatoran, uz prethodnu obavijest poslodavcu.
Portal poslovna.edukacija.hr zadržava pravo na neobjavljivanje oglasa koji svojim sadržajem diskriminira ljude po vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj osnovi ili svojim sadržajem predstavlja kazneno djelo, prekršajno djelo ili osnovu za nastanak štete vlasniku portala poslovna.edukacija.hr ili trećoj osobi.

4. Opći uvjeti za posjetitelje
Portal poslovna.edukacija.hr omogućava besplatno pretraživanje objavljenih oglasa obrazovnih ustanova i slanja upita za određeni tečaj.

5. Autorska prava
Portal poslovna.edukacija.hr zadržava autorska prava nad svim sadržajima objavljenim na portalu, osim ukoliko za pojedini sadržaj nije drugačije naznačeno.
Zabranjeno je svako korištenje autorskog djela bez suglasnosti vlasnika.

6. Zaštita privatnosti
Portal poslovna.edukacija.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja.
Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku neće davati na uvid trećoj strani, osim ukoliko ti podaci budu zatraženi od strane suda, u sudskom postupku.
Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana posebnim zakonom.

7. Pravo na izmjenu i uklanjanje sadržaja
Portal poslovna.edukacija.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu, bez prethodne najave.
Portal poslovna.edukacija.hr zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili sadržaj koji je u suprotnosti s ovim Uvjetima, kao i trenutno ukinuti registriranom korisniku korisnički račun, bez prethodne najave, u slučaju nedopuštenog korištenja sadržaja portala odnosno kršenja ovih Uvjeta.

8. Korištenje stranice
Portal poslovna.edukacija.hr neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja portala poslovna.edukacija.hr.

Portal poslovna.edukacija.hr objavljuje i linkove na vanjske stranice koje nisu u njegovom vlasništvu i/ili nisu nastale u sklopu poslovna.edukacija.hr. Portal poslovna.edukacija.hr ne jamči korisnicima tih stranica i/ili portala zaštitu podataka, odnosno ne jamči za sadržaj tih stranica.

9. Dostupnost stranice
Portalu poslovna.edukacija.hr pristupa se putem interneta, zbog čega se ne može jamčiti svakodobna dostupnost servisa i informacija na portalu.

11. Izmjena i dopuna Općih uvjeta korištenja
Portal poslovna.edukacija.hr odnosno njegov vlasnik, zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja portala poslovna.edukacija.hr, bez prethodne obavijesti, te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na ovom portalu.