Cotrugli Business Academy

Svi programi koje organiziramo rezultat su dugotrajnog procesa planiranja, naše duboke predanosti poslu i ljubavi prema inovativnosti. U svakom trenutku intenzivno radimo i na obogaćenju postojeće ponude programa novim i aktualnim temama....

detaljnije

Creativa d.o.o.

Creativa d.o.o. poduzeće je za razvoj organizacijske, poslovne, profesionalne i osobne učinkovitosti. Naša misija je sažeta u riječima: kreativno razvijati ljude kako bi oni kreativno razvijali sebe, druge ljude, poslovne procese i sisteme....

detaljnije

DNS The Necessary Teacher Training College

The Idea behind the DNS Education Eduardo DNS 2012DNS intends to train teachers to become mind, body and soul 21st Century operatives and progressive partners for a dream - the dream for Solidary Humanism. DNS sees the teacher as a trained...

detaljnije

Editor.hr

Editor.hr okuplja vrhunske stručnjake s područja hrvatskoga i stranih jezika te pruža usluge pisanog i usmenoga prevođenja, lekture, korekture i  jezičnog savjetovanja. Jedan od naših poslovnih prioriteta jest iznimno profesionalan...

detaljnije

Educamix

Educamix je centar za razvoj ljudskih potencijala koji nudi ciljane i djelotvorne metode za osobni i organizacijski razvoj. Cilj poslovanja Educamix je pridonijeti kvalitetnijem poslovanju kroz različite pristupe klijentu nizom vještina i...

detaljnije

Etika d.o.o.

Obrazovanje i znanost Prvi put u Hrvatskoj nova, učinkovita i intenzivna metoda učenja i usavršavanja poslovnog engleskog jezika kroz radionice, tzv. empowerment courses, a obuhvaća menadžment, internu komunikaciju, poslovnu kulturu i etiku...

detaljnije

EU Projekti - Konzultantske usluge i edukacija

Naša je MISIJA pomoći vam da realizirate svoje ideje, pretvorite ih u poslovne planove, projekte ili skupine aktivnosti koje će pronaći adekvatan izvor financiranja i postići punu implementaciju! Naša je VIZIJA pružati usluge...

detaljnije

Eureka centar

Kako podučavamo?Program Eureka centra škole za strane jezike osmišljen je s namjerom da na stranom jeziku naučite komunicirati slobodno, djelotvorno i ispravno. Glavna prednost našeg programa je nastavni sat koji traje punih 60...

detaljnije

Filozofski fakultet u Rijeci

Godine 1953. osnovana je Viša stručna pedagoška škola u Rijeci koja je osposobljavala sve nastavnike za stručni dio nastave u industrijskim i drugim školama. Viša stručna pedagoška škola prerasla je 1962....

detaljnije

HalPet d.o.o.

HalPet je vodeći centar poslovne edukacije u Hrvatskoj. Osnovan je 1997. godine u Zagrebu, a svoje programe održava na području cijele Hrvatske i šire regije. Prepoznatljiv pristup, stručnost i kvalitetan način rada osigurali su nam...

detaljnije