Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Misija Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu je stvoriti kompetentne stručnjake u oblasti pomorskog menadžmenta.

Osnovni razlog osnivanja stručnog studija za Inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu jest utvrđena deficitarnost stručnih kadrova u pomorskoj industriji Republike Hrvatske a i svjetskim okvirima u cjelini. Njegovu osnivanju prišlo se nakon što je osiguran potreban znanstveno-nastavni kadar koji je u mogućnosti kvalitetno realizirati program i nakon što su osigurane prostorne, materijalne i organizacijske pretpostavke potrebne za uspješnu provedbu stručnog studija za Inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu.

Pokretanje studija potaknuto je potrebama za obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno odgovoriti na zahtjeve razvoja pomorstva i prometa. Dinamičan razvoj pomorstva i globalizacija svjetskoga gospodarstva stvara rastuće potrebe za mobilnošću ljudi, roba i informacija. Pomorska znanost, interdisciplinarni pristupom, znanstvenim istraživanjima i uvođenjem novih tehnologija treba osigurati odgovarajuća znanstvena rješenja s ciljem povećanja učinkovitost, racionalnosti i sigurnosti u cijelom pomorskom sustavu.

Sve nabrojene aktivnost neminovno ukazuju na potrebu za kadrom obrazovanim na tragu najmodernijih znanstvenih spoznaja i osposobljenim ne samo za samostalan rad, već i za originalan doprinos znanstvenoj misli u području tehničkih znanosti. Predloženi stručni studij inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu ima za cilj obrazovati upravo takvog stručnjaka.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment
114. brigade12
21000 Split

Tel: 021 645 375

E-mail: referada@vsikm.hr
Web: www.vsikm.hr

O ustanovi