Ratka Jurković, mr. sc.

Ratka Jurković, mr. sc.

Diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Prva je Hrvatica koja je magistrirala na prestižnoj Norveškoj školi za ekonomiju i poslovnu administraciju u Bergenu. Magistarski rad pisala je kao stipendist Pricewaterhouse Coopersa u Bergenu. Uz to, završila je magisterij orijentalistike na Sveučilištu Oxford.

Radila je kao financijski analitičar u Plivi, te na mnogobrojnim istraživačkim projektima u Norveškoj (transportni sektor, prehrambena industrija, koncertne dvorane, shopping centri). Bila je izvanredni predavač na CEMS (Community of European Management Schools) seminaru iz poslovne etike u Bergenu.

Trenutno piše doktorat iz područja filozofije managementa.

Ratkini interesi su strateški management, ponašanje u organizaciji, poslovno vođenje (leadership), poslovna etika, organizacijsko učenje.

E-mail adresa: ratka@svanconsulting.com

Ustanove: