Kontakt podaci

Integrator Centar d.o.o.

Integrator Centar d.o.o.
Andrije Štampara 8
10000 Zagreb

Tel: 01/2431-624
Fax: 01/2431-880

E-mail: kontakt@icweb.hr
Web: www.icweb.hr

O ustanovi

Argumenti i prodajno argumentiranje

Seminar je namijenjen uposlenicima i managerima prodaje i marketinga.

Trajanje: 16 ili 24 sata Mjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Harmonizacija tima ... ili 2+2=5

Seminar je namijenjen managerima, voditeljima timova svih razina.

Trajanje: 16 satiMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Informacijski sustavi – za managere

Seminar je namijenjen postojećim i budućim managerima; profesionalcima raznih profila.

Trajanje: 8 sati ili 16 satiMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Interni sastanci

Seminar je namijenjen postojećim i budućim managerima; voditeljima sastanaka

Trajanje: 8 satiMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Komunikacijske vještine

Seminar je namijenjen svim kategorijama uposlenika i managera.

Trajanje: 8, 16 ili 24 sataMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Korištenje promo materijala

Seminar je namijenjen uposlenicima i managerima prodaje.

Trajanje: 8 satiMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Metode analize i odlučivanja

Seminar je namijenjen postojećim i budućim managerima; profesionalcima raznih profila.

Trajanje: 8 sati ili 16 satiMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Metode uspostavljanja kvalitete

Seminar je namijenjen postojećim i budućim managerima; profesionalcima raznih profila

Trajanje: 8, 16 ili 24 sataMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

MS Project

Seminar je namijenjen postojećim i budućim voditeljima projekata.

Trajanje: 8, 16 ili 24 sataMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Osnovne prodajne vještine (B2C)

Seminar je namijenjen prodajnom osoblju maloprodaje.

Trajanje: 8 satiMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije