Kontakt podaci

IM&C d.o.o.

IM&C d.o.o.
Maksimirska 94
10000 Zagreb

Tel: 01/2302-999
Fax: 01/2338-088

E-mail: info@imc-agencija.hr
Web: www.imc-agencija.hr

O ustanovi

Kontroling prodaje

Na seminaru ćete upoznati najvažnije kontrolerske alate u mjerenju rezultata prodaje. Koristiti će se konkretni primjeri iz prakse.

Trajanje: 02. i 03.06.2011., 9:00 do 16:30hMjesto: Zagrebdetaljnije

Obiteljski biznis

Razvoj vještine poslovne komunikacije i efikasnih poslovnih odnosa s članovima obitelji u obiteljskim tvrtkama.

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Prava i obveze vlasnika poduzeća, članova uprave i nadzornog odbora, te upravnog odbora kod d.d.

Sudionici seminara će biti upoznati sa najvažnijim pravima i obvezama koje imaju kao vlasnici d.o.o., članovi uprave i nadzornog odbora d.o.o. i d.d. te upravnog odbora d.d. temeljem Zakona o trgovačkim...

Mjesto: Zagrebdetaljnije