Kontakt podaci

Anglo - Adria poslovno savjetovanje

Anglo - Adria poslovno savjetovanje
Jurja Dalmatinca 8
10 000 Zagreb

Tel: 01 463 7437
Fax: 01 373 9159

E-mail: info@anglo-adria.com
Web: www.anglo-adria.com

O ustanovi

Retorika i prezentacijske vještine

Trajanje:

Datum održavanja: 14/10/2014

Mjesto održavanja:

Zagreb, Poslovni centar Almeria, Ulica grada Vukovara 284

Treneri: Mladen Jančić

Kome je radionica namijenjena?
Radionica je namijenjena voditeljima odjela, direktorima sektora, članovima uprave.

Ciljevi treninga: Polaznici će kroz trening steći praktične vještine i znanja u oblasti retorike, javnog nastupa i prezentacijskih vještina.

Sadržaj radionice

 • Osvrt na napredna znanja u pripremi i izvedbi javnog nastupa i prezentacije
 • Principi i tehnike uspješnog prezentiranja
 • Pravilna uporaba glasa, unapređenje tona
 • Naučiti na koji način biti uvjerljiv, a na koji slušati
 • Efektivan govor tijela i govorne vještine, verbalna i neverbalna komunikacija
 • Priprema poslovne prezentacije, strah i trema 
 • Struktura poslovne prezentacije
 • Logika, strastvenost, uvjerljivost
 • Upravljanje dinamikom grupe i potencijalno konfliktnim situacijama
 • Pažnja, percepcija i evaluacija
 • PowerPoint tips&hints
 • Prostorna situacija
 • Praktični video dio – snimanje i analiza snimki polaznika 

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...