Kontakt podaci

Creativa d.o.o.

Creativa d.o.o.
Maksimirska 79 a
10000 Zagreb

Tel: 01/4662-464
Fax: 01/4662-465

E-mail: creativa@creativa.hr
Web: www.creativa.hr

O ustanovi

Procjena managera

Mjesto održavanja:

Zagreb

Uspjeh u poslu je uvijek rezultat niza akcija, događaja i djelovanja, a ne čudo koje samo od sebe dolazi samo nekima, i stoga je bavljenje ljudima, a posebice menadžmentom, uvjet uspjeha.

Svaki menedžment bi trebao znati koje ključne kompetencije treba imati zaposlenik i manager da bi organizacija postigla svoje ciljeve danas i u budućnosti. Kada to zna, tek tada može ići istraživati postojeću razinu razvijenosti tih kompetencija i postavljati granicu do koje mjere će ih razvijati. Jasno definiranje cilja, kriterija, instrumenata i slijeda postupaka te mjera i načina vrednovanja uvjet je dobro postavljenog procesa procjene potencijala.

1) Feedback 360

U prošlosti je bilo uobičajeno da pri evaluaciji zaposlenika menadžer procjenjuje svoje podređene; smjer procjene uvijek je išao od gore prema dolje (up-down).

Novija metoda, koja se najčešće koristi za procjenu menadžera (bilo koje razine), prikuplja informacije o učinku i utjecaju iz više izvora: podređenih, nadređenih, osoba iste pozicije u hijerarhiji, te kroz samo-procjenu. U procjeni mogu također sudjelovati klijenti/kupci i dobavljači. Povratna informacija iz cijelog kruga oko menadžera postaje metoda poznata kao feedback 360 ili povratna informacija iz 360 stupnjeva.

Informacije se prikupljaju psihometrijskim upitnicima i pitanjima otvorenog tipa, a istražuju se upravo one kompetencije koje su ključne za izvrsnost u pojedinoj kompaniji ili na određenoj menadžerskoj razini.

Glavna je svrha feedbacka 360 utvrđivanje razvojnih potreba organizacije i pojedinca, i planiranje daljnjeg razvoja. Povratna informacija pruža potpuniju sliku učinka i ponašanja procjenjivanog zaposlenika te smjernice za razvoj određenih vještina koje su procijenjene kao nedostatne ili neadekvatne.

Feedback 360 prilika je za dobivanje informacija o sebi, usporedbu tuđih percepcija s vlastitim mišljenjem o sebi, utvrđivanje jakih strana i snaga, te istraživanje područja koja se mogu dalje razvijati.

Organizacije koje provode feedback 360, rezultate procjene najčešće primjenjuju u području:

 • Razvoja menadžmenta i organizacije
 • Razvoja timova
 • Razvoja zaposlenika
 • Procjenjivanja učinka
 • Upravljanja učinkom
 • Procjene edukacijskih potreba
 • Evaluacije treninga
 • Procjene stavova
 • Procjene organizacijske klime
 • Procjene zadovoljstva korisnika
 • Podrške uvođenju strategije i promjeni kulture
2) Assesment i Development centar

Assessment centar vrlo je popularna tehnika za procjenu individualnih potencijala. Najčešće se primjenjuje za menadžerske, ali i druge poslove koji zahtijevaju rješavanje složenih problema ili rad pod stresnim uvjetima i pritiskom. Pojam ne označava mjesto nego kompleksnu tehniku i intenzivni proces upotrebe različitih aktivnosti i metoda u uvjetima u kojima kandidati i ocjenjivači mogu raditi bez ometanja.

Tijekom procjene, kandidati prolaze opširno psihologijsko testiranje i intervju, te sudjeluju u brojnim vježbama i zadacima koji simuliraju situacije iz svakodnevnog poslovnog konteksta, a pritom ih konstantno opažaju iskusni i uvježbani procjenjivači. Procjena obično traje dva do tri dana. Svi ovi postupci počivaju na teorijskoj pretpostavci da je ponašanje pojedinca moguće najbolje predviđati na temelju onog što pokaže u uvjetima koji su slični konkretnom radnom mjestu. Nakon analize posla određuju se relevantne kompetencije, a najčešće procjenjivane su vezane za: odnose s ljudima, otpornost na stres, planiranje i organiziranje, motivaciju, prilagodljivost i fleksibilnost, rješavanje problema, vođenje, komunikaciju, donošenje odluka i inicijativu.

Iako je proces gotovo identičan u Assessment i Development centru, oni imaju različiti krajnji cilj i ishod. Assessment centar provodi se u svrhu selekcije, s fokusom na ono što kandidati mogu sada učiniti i eventualnom preporukom za zapošljavanje.

Svrha Development centra je razvoj kandidata, pri čemu je posebna pažnja usmjerena na njihove potencijale i područja za razvoj, a kandidati dobivaju obilje povratnih informacija o sebi. Unatoč ovim razlikama, svaki Assessment centar djelomično uključuje i razvoj, a svaki Development centar uključuje i procjenu

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...