Kontakt podaci

Web::Edukacija

Web::Edukacija
Selska cesta 34/a
10 000 Zagreb

Mob: 091 / 212 0006
Fax: 01 556 0701

E-mail: info@webedukacija.com
Web: www.webedukacija.com

O ustanovi

Oglašavanje na Internetu

Trajanje:

5 šk. sati

Mjesto održavanja:

Zagreb

Ne oglašavate se na Internetu? Vaša konkurencija to već radi...

U svijetu je već dugo pristutan trend rasta oglašavanja na Internetu. Manji troškovi, veća mogućnost fokusiranja na određeno ciljno tržište, brzina kojom možete reagirati, mogućnost konkretnog praćenja rezultata kampanja - sve su to razlozi koji svakom godinom privlače sve više i više oglašivača na Internet.
U Hrvatskoj je najpopularnije oglašavanje na Etargetu i Google Adwords-u pa ovaj seminar pokriva upravo ta dva područja.

Nakon odslušanog seminara, koji Vas upoznaje sa svijetom i zakonitostima internetskog oglašavanja, slijede praktične radionice, gdje ćete teoretsko znanje prenijeti u praksu, kroz rad na konkretnim poslovnim slučajevima i zadacima.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...