Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: +385 31 629 616
Mob: +385 91 333 77 95

E-mail: edukacija@mirakul.hr
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

Komunikacija s „teškim“ klijentima

Mjesto održavanja:

Zagreb

Seminar ‘Komunikacija s „teškim“ klijentima’ bavi se jednim od najvećih izazova u komuniciranju za sve djelatnike – neovisno o vrsti posla i rangu. Naime, komuniciranje s „teškim“ klijentima je značajno zahtjevnije od onog u standardnim situacijama jer su „teški“ ljudi, neovisno o tome jesu li interni ili eksterni klijenti, osobe koje se brže i lakše uzrujaju, razljute ili naprosto izgube kontrolu. To su ljudi koji imaju (lošu) naviku povisiti glas, tj. vikati, koristiti neodgovarajuće riječi – tj. vrijeđati, verbalno pa čak i fizički prijetiti. Ukratko, riječ je o ljudima koji ne upravljaju svojim emocijama na odgovarajući način.

8. svibnja 2020. 9-16

Cilj seminara ‘Komunikacija s „teškim" klijentima' je prepoznati takve sugovornike, otkriti „okidače" zbog kojih jesu ili postaju „teški" te pružiti alate i „zlatne savjete" kako s njima učinkovitije komunicirati i time izbjeći stres koji je najčešća posljedica komunikacije s „teškim" klijentima".

Specijalistički seminar Komunikacija s „teškim" klijentima dio je naprednog programa usavršavanja u području prodaje: Prodajna Akademija

Predavačica: mr. sc. oec. Marija Novak-Ištok

Mjesto održavanja predavanja i radionica: TRINOM, Strojarska cesta 24, Zagreb

Sadržaj seminara:

  • "Teški" ljudi" - interni i eksterni klijenti
  • "Zašto sugovornici mogu biti i/li postati "teški"?
  • "Teški" kolege na istoj razini - interno, horizontalno komuniciranje
  • "Teški" podređeni - interno, vertikalno silazno komuniciranje
  • "Teški" nadređeni - interno, vertikalno uzlazno komuniciranje
  • "Teški" klijenti - eksterno, vertikalno uzlazno komuniciranje
  • Važna pitanja koja si trebamo postaviti u komuniciranju s "teškim" internim i eksternim klijentima
  • Konstruktivna komunikacija - kako da, a kako ne komunicirati s "teškim" internim i eksternim klijentima
  •   Emocionalna inteligencija i komunikacija s "teškim" internim i eksternim klijentima
  • Načelni savjeti/vještine ophođenja s uzrujanim internim i eksternim klijentima

Cilj seminara Komunikacija s „teškim" klijentima:

Ukazati na važnost umijeća komuniciranja s naglaskom na one manje ugodne, a ponekad i krizne situacije i sugovornike. Riječ je o delikatnoj komunikaciji na raznim hijerarhijskim razinama s tzv. "teškim" sugovornicima. Ti "teški" ili zahtjevni sugovornici mogu biti interni i eksterni klijenti - na istoj i/li različitoj hijerahijskoj razini - u istom i/li drugom odjelu, timu, tvrtki...Glavni cilj ovog seminara je odgovoriti na pitanja: kako se ciljanom "teškom" sugovorniku obratiti pravim riječima, izreći ih na odgovarajući način u pravo vrijeme i na pravom mjestu?

Ciljna skupina:

Seminar je namijenjen poslovnim tajnicama koje su na dnevnoj bazi uključene u komunikaciju u poduzeću na svim razinama, ali i svim drugim djelatnicima svih hijerarhijskih razina koji svakodnevno kontaktiraju sa suradnicima, kupcima/ klijentima, poslovnim partnerima i drugim interesno utjecajnim skupinama.

Redovna cijena seminara

1.690,00 kn+ PDV

Promotivna cijena za uplate do 1. svibnja:

1.490,00 + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Svi redovni polaznici Prodajne Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za seminar ‘Komunikacija s ‘teškim' klijentima.'


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom seminaru.

Više info na linku: https://www.mirakul.hr/seminari/komunikacija-s-teskim-klijentima/

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...