Kontakt podaci

Logiko d.o.o.

Logiko d.o.o.
Barčev trg 14
10000 Zagreb

Tel: 01 6602 557
Fax: 01 6602 557

E-mail: info@logiko.hr
Web: www.poslovni-seminari.com

O ustanovi

Kako smanjiti zalihe u 6 koraka?

Cijena:

1.470,00 Kn + PDV

Mjesto održavanja:

Zagreb, Cromosov toranj, Avenija grada Vukovara 271

"Ljudi misle da smo postali veliki tako što smo otvorili dućane u malim gradovima U stvari mi smo postali veliki tako što smo zamijenili zalihe sa informacijama." Sam Wallton (osnivač Wall-Marta).

Preduvjet za uspješno upravljanje zalihama je razumijevanje uzroka zaliha i njihovih troškova. Cilj seminara je upoznavanje s procesom i metodama efikasnog upravljanja zalihama koji dovode do uštede financijskih sredstava, uz zadovoljenje potreba korisnika.

Cilj seminara
Razumijevanje uzroka nastajanja zaliha te upoznavanje s metodama efikasnog upravljanja zalihama koji dovode do uštede financijskih sredstava, uz zadovoljenje potreba korisnika.
Kako mjeriti upravljanje zalihama (ažurnost zaliha, broj obrtaja isl)? Koji su pokretači troškova u upravljanju zaliha i kako ih smanjiti? Metode upravljanja zalihama. Što je sigurnosna zaliha i da li je ona poterebna?

Kome je seminar namijenjen
Direktorima nabave, direktorima logistike te zaposlenicima i poduzetnicima koji žele poboljšati protočnost materijala i učinkovitost zaliha.

Direktorima prodaje i voditeljima proizvodnje te planerima
Tvrtkama kojima zalihe predstavljaju opterećenje kako u financijskom, tako i u operativnom smislu.

Sadržaj seminara
1. Korak - Analizirati razloge postojanja zaliha (uzroci viškova u skladištu)
odrediti listu uzroka viška zaliha
napraviti anketu koji uzroci zaliha najviše utječu na količinu zaliha
prvih pet uzroka analizirati sa „fishbone" dijagramom kako bi pronašli što utječe na njih
koji su troškovi na skladištu

2. Korak - Redovno analizirati "mrtve" zalihe
izračunati koeficijent obrtaja
odrediti granicu za nekurentne zalihe
definirati mjere za rješavanje nekurentne zalihe

3. Korak - ABC analiza
podijeliti sve artikle po kategorijama (odrediti kategorije)
odrediti parametre po kojima ćemo odrediti odnose važnosti (80:20)

4. Korak - Odrediti politiku zaliha => sigurnosne zalihe
odrediti željeni nivo usluge
izračunati prosječne zalihe
izračunati standardnu devijaciju
odrediti sigurnosne zalihe
odrediti ciljanu vrijednost zaliha i postupak praćenja

5. Korak - Jasno odrediti odgovornost za zalihe
Jasno odrediti odgovornost za zalihe
odrediti sve one koji utječu na zalihe (dionici)

6. Korak - Definirati i pratiti ključne pokazatelja uspjeha vezane uz zalihe
Definirati i pratiti ključne pokazatelja uspjeha vezane uz zalihe (ažurnost zaliha)
dodijeliti odgovornost za pokazatelje za one koji utječu i one koji su odgovorni za zalihe

Metode
Vježba: Koeficijent obrtaja zaliha, Vježba: Kanban, Primjer: Upravljanje zalihama u Wal Mart-u, Primjer GM-ove tvornice Saturn, Primjer izračuna sigurnosnih zaliha
Polaznici će biti poticani da aktivno sudjeluju u timskim aktivnostima kao što su timske diskusije i prezentacije, poslovne igre i simulacije

Primjeri:
kako teh.sl. utječe na zalihe, a nema odgovornost za zalihe => case-study (ACR)
različite uloge i odgovornosti menadžmenta => različiti fokusi na zalihe => case-study Pramac

Cijena uključuje:
- stručna predavanja Logiko konzultanta temeljena na najnovijoj svjetskoj praksi
- pisani materijali koji pokrivaju program
- prezentacija u elektronskom obliku zajedno sa vježbama i rješenjima
- uvjerenje o pohađanju seminara
- popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte
- ručak, kava i sokovi u pauzama

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...