Kontakt podaci

Logiko d.o.o.

Logiko d.o.o.
Barčev trg 14
10000 Zagreb

Tel: 01 6602 557
Fax: 01 6602 557

E-mail: info@logiko.hr
Web: www.poslovni-seminari.com

O ustanovi

Forecasting - Predviđanje potražnje

Mjesto održavanja:

Zagreb, Cromosov toranj, Avenija grada Vukovara 271

Rizik i nesigurnost se nalaze u temeljima forecastinga i predviđanja.

Cilj seminara je pomoći u strukturiranju i izradi prognoza te da se polaznici nauče služiti alatima i metodama za prognoziranje.

Kome je seminar namijenjen
Direktorima logistike, zaposlenicima odgovornim za planiranje i upravljanje zalihama te za planiranje unutar lanca opskrbe, „Demand“ planerima te direktorima prodaje, proizvodnje te svima koji utječu na visinu zaliha i koji žele poboljšanjem i strukturiranjem prognoziranja unaprijediti učinkovitost.

Koje su koristi od seminara
Poboljšana kratkoročna točnost prognoza prodaje dovodi do niže razine zaliha, smanjenja troškova i bolje usluge kupcima. Dugogodišnje praktično iskustvo se ne smije zanemariti kao podloga za analizu potreba, međutim edukacija o metodama, tehnikama i procedurama za predviđanje prodaje i planiranje potražnje su neprocjenjivi za davanje točnih i predvidljivih rezultata.
Mjerenjem točnosti pojedinih metoda za prognoziranje možemo izabrati metodu koja Vama najviše odgovara.
Kroz vježbe i simulacije u ponašanj u potražnje pri laboratorijskim uvjetima učimo kako se ponašati u stvarnim situacijama.

Što će polaznici naučiti
Polaznici će naučiti alate za izradu prognoza te načine kako odabrati odgovarajuću metodu prognoziranja,
Kako bi odredili onu metodu koja njima najviše odgovara polaznici će naučiti uspoređivati kvalitetu prognoza te kako izmjeriti točnost prognoza
Polaznici će dobiti odgovore na pitanja kako planirati u vrijeme kada se ponašanje kupaca promijenilo i kada povijesni podaci nemaju nikakvu vrijednost?
 
Sadržaj

Uvod u 'Forecasting'
Izazovi 'Forecastinga'
Utjecaj 'Forecastinga' na ostale dijelove poduzeća
Vrste, pristupi i principi 'Forecastinga'
 
Kvaliteta prognoza
Utjecaj točnosti podataka na kvalitetu 'Forecastinga'
Vrste i analiza podataka

Metode prognoza
MRP – Material Requirement Planning
Točka ponovnog naručivanja

Kvantitativne i kvalitativne metode
Intrinzične i ekstrinzične metode
 
Kvantitativne metode prognoza
Vremenske serije (trendovi i sezonski utjecaji)
Srednje vrijednosti (aritmetičke sredine, pomične vrijednosti)
Eksponencijalno izglađivanje
 
Točnost prognoza
Metode izračuna točnosti prognoze
'Bullwhip' efekt i kako ga izbjeći

Metode: Polaznici će biti poticani da aktivno sudjeluju u timskim aktivnostima kao što su timske diskusije i prezentacije, poslovne igre i simulacije
 
Vježbe:
Vježbe izračuna raznih prognostičkih metoda te njihova usporedba,
Simulacijska vježba proizvodnje i distribucije te kako ponašanje pojedinih dijelova lanca opskrbe utječe na kvalitetu prognoza,
Vježba izračuna točke ponovnog naručivanja

Cijena uključuje:
    * Ručak, kava i sokovi u pauzama
    * Stručna predavanja Logiko konzultanta temeljena na najnovijoj svjetskoj praksi
    * Pisani materijali koji pokrivaju program
    * Prezentacija u elektronskom obliku zajedno sa vježbama i rješenjima
    * Uvjerenje o pohađanju seminara
    * Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte
    * Besplatan parking

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...