Kontakt podaci

Logiko d.o.o.

Logiko d.o.o.
Barčev trg 14
10000 Zagreb

Tel: 01 6602 557
Fax: 01 6602 557

E-mail: info@logiko.hr
Web: www.poslovni-seminari.com

O ustanovi

Automatizacija i IT rješenja u skladištu

Cijena:

1.470 Kn + PDV

Mjesto održavanja:

Zagreb, Cromosov toranj, Avenija grada Vukovara 271

Seminar je zamišljen prvenstveno kao edukacija ljudi koji se bave logistikom, odnosno ljudima koji u svojim poduzećima brinu za razvoj poslovanja.

Cilj:
Seminar je zamišljen prvenstveno kao edukacija ljudi koji se bave logistikom, odnosno ljudima koji u svojim poduzećima brinu za razvoj poslovanja. Ovim seminarom želi se ukazati na dva bitna problema.
1. Neuvažavanje logistike kao sredstva za stjecanje konkurentske prednosti i njezine uloge u poslovnom sustavu,
2. Nedovoljno korištenje informacijske tehnologije i modernih informatičkih i logističkih automatiziranih rješenja, koja su nužna za efikasno upravljanje logistikom.

Kome je seminar namijenjen
* Direktorima logistike i poduzetnicima koji žele poboljšati protočnost materijala i učinkovitost skladišta.
* Tvrtkama koje žele biti efikasnije kako u financijskom, tako i u operativnom smislu.

Koje su koristi od seminara

Očekivani doprinos seminara trebao bi biti upoznavanje, informiranje i približavanje novim mogućnostima, koje se mogu upotrijebiti za poboljšavanje poslovanja u području logistike i sam seminar će obuhvati i analizu stanja u logistici provedenu 2008 godine tj. prikazati odnos prema logistici u hrvatskim poduzećima. Također, sam seminar bi trebao dati odgovor vezan uz početak planiranja automatiziranih skladišnih sustava.

Što će polaznici naučiti
* Kako se radi priprema projekta novog skladišta?
* Koja su potrebna predznanja o stanju na inozemnom tržištu, koga pitati i što?
* Kako se radi kalkulacija logističkih rješenja?
* Što je potrebno za logističku obradu podataka, te koje su pretpostavke za uvođenje automatizacije?
* Koliko je automatizacije u skladištu dovoljno?
* Kako pripremiti ugovor između naručioca i izvođača?
* Na osnovu kojih parametara izvršiti zaprimanje sustava od dobavljača?
* Seminar ce biti prožet sa niz primjera uspješnih projekata automatizacije jedne od vodećih njemačkih kompanija na tom području.

Sadržaj:

Moderna perspektiva logistike

Što je to Intra logistika
Troškovi logistike
Logistika – dio poslovnog sustava

Strategije u skladištu
Korporativna strategija vs. Logistička strategija
Formuliranje strategije logistike
Performanse logističkog sustava
Implementacija moderne logistike u skladište
Rezultati istraživanja stanja logistike u HR
Manualna nasuprot automatiziranih skladišta

Projekt automatizacije u skladištu
Faze projekta
Projektiranja intralogistike
Koju logističku dokumentaciju je potrebno pripremiti za kvalitetnu obradu podataka
Priprema ugovora između naručioca i izvođača automatizacije
Priprema za otvaranje projekta?
Dokumenat specifikacije potreba i performansi

Automatizacija u skladištu
Kalkulacija sistemskih logističkih rješenja
Vizualizacija skladišnog postrojenja
Primjeri i prezentacije različitih projekata automatizacije

Primjeri:
* Primjer organizacije logistike: Whirlpoll Corporation
* Primjeri automatizacije paletnog skladišnog poslovanja sa DynaCom 1000 sustavom
* Primjeri automatizacije skladišnog poslovanja (sanduk) sa DynaCom 50 sustavom
* Primjeri automatizacije skladišnog poslovanja transportnim trakama

Video:
Seminar ce biti praćen audio i videom materijalima, različitih primjera automatiziranih rješenja projektiranih i implementiranih u niz poslovnih sustava iz Švicarske i Njemačke.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...