Što je to Upravljanje rizicima?

Sinonimi: Risk management, kontrola rizika

RizikUpravljanje rizicima tj. risk management se sastoji od:
identifikacije različitih oblika rizika kojima su izloženi portfelji investitora, mjerenja rizika te definiranja postupaka kojima se provodi upravljanje.

Kontrola rizika je neizbježni dio svakog investicijskog poslovanja.