Što je to Kontroling?

kontroling

Za kontroling se vežu razne definicije, no definicija koja je najcjelovitija glasi:

'Kontrolori oblikuju i prate proces managementa u pronalaženju ciljeva, planiranju i usmjeravanju te time nose suodgovornost za ostvarenje ciljeva.'

International Group of Controlling