Što je to EBC*L?

Sinonimi: Europska poslovna putovnica, European Business Competence Licence, EBCL

Europska poslovna putovnicaEBCL je uspostavljen kao certifikat osnovnih i praktičnih poslovnih znanja, a sastoji se od tri stupnja (A, B i C).

Uvjet za polaganje slijedećeg stupnja je diploma prethodnog stupnja.