Mirakul d.o.o.

Efikasno upravljanje i organizacijske vještine

Uzimajući u obzir da je za uspješnost svakog pojedinca potrebna socijalna i emotivna inteligencija, poznavanje organizacije i poslovnih procesa, razumijevanje poslovnih ciljeva te njihovo povezivanje s osobnim...

Trajanje: 9. rujna 2016. godineMjesto: Zagrebdetaljnije

Mirakul d.o.o.

EFQM model mjerenja i upravljanja izvrsnošću

Neukrotivi poduzetnički duh i solidne managerske kompetencije su „dobitna kombinacija“ za iniciranje, planiranje i pokretanje poduzetničkog poduhvata, što će uz upornost i principijelnost dovesti do početnog uspjeha. Jedn...

Trajanje: 11. lipnja 2015.Mjesto: Zagrebdetaljnije

Mirakul d.o.o.

Email marketing

Naučite kako učinkovito koristiti email marketing za povećanje prodaje i komuniciranje kroz sve faze kupovnog ciklusa vaših kupaca ili korisnika.

Trajanje: 5. travnja 2018. godineMjesto: Zagrebdetaljnije

Eureka centar

Engleski za financije i računovodstvo

Tečaj engleskoga jezika za financije i računovodstvo namijenjen je polaznicima koji žele položiti ispit International Certificate of Financial English (ICFE) u British Councilu, kao i polaznicima koji samo ž...

Trajanje: 24 tjednaMjesto: Zagreb, Centardetaljnije

HalPet d.o.o.

English at work

English at Work je online program koji se sastoji od 20 online lekcija tzv. eLPC Impulsa od koji svaki obrađuje jednu, specifičnu poslovnu temu (financije, menadžment, komunikacija...) na jednostavan, zanimljiv i k...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

HalPet d.o.o.

English Classic

English Classic online je program poslovnog engleskog jezika koji se sastoji od 25 online lekcija, tzv. eLPC Impulsa u sustavu eLPC Business.

Mjesto: Zagrebdetaljnije

HalPet d.o.o.

English for finance

English for Finance je specijaliziran online program koji se sastoji od 20 online lekcija, tzv. eLPC Impulsa u sustavu eLPC Business, od kojih svaki predstavlja zaokruženu cjelinu i kontinuirano obrađuje p...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Logiko d.o.o.

Etika u poslovanju

Svjesni ozbiljnosti izazova etičnosti u poslovanju koji muče naše organizacije i u cilju da pomognemo u svladavanju akutnog problema korupcije, osmislili smo ovaj program koji bi trebao pomoći svim dionicima posl...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

EU Projekti - Konzultantske usluge i edukacija

EU fondovi u sektoru sporta

Prijavite se na jednodnevnu edukaciju - 2. termin

Trajanje: 4. ožujka 2015.Mjesto: Zagrebdetaljnije

Verlag Dashöfer d.o.o.

EU Know How

Polaznici će steći uvid u mogućnosti sufinanciranja vlastitih projekata iz programa i fondova Europske unije.

Trajanje: 30.01.2013.Mjesto: Zagrebdetaljnije