Kontroling Kognosko d.o.o.

Praktični alati kontrolinga

Čista kontrolerska praksa sažeta na jednom mjestu.

Trajanje: 1 - 2 danaMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Vertiko d.o.o.

Praktično osposobljavanje

Praktično osposobljavanje namjenjeno je neposrednim izvoditeljima, voditeljima i svima onima koji će na zadanoj lokaciji, primjenjivati tehnike rada i spašavanja na visini.

Trajanje: 1/2 dana (4 h) (1 tehnika)Mjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Integrator Centar d.o.o.

Pregovaranje

Namijenjeno uposlenicima i managerima prodaje; ostali uposlenici i manageri uključeni u pregovaranje.

Trajanje: 8, 16 ili 24 sataMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Poslovno učilište Filaks

Pregovaranje

U današnjem tržišnom okružju uspjeh ostvaruju samo oni koji uče brže od konkurencije.

Mjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Ciceron d.o.o.

Presentation skills

Trening na engleskom jeziku.

Trajanje: 2 days, total of 16 45-min. classesMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Poslovno učilište Filaks

Prezentacijske vještine

U današnjem tržišnom okružju uspjeh ostvaruju samo oni koji uče brže od konkurencije.

Mjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Ciceron d.o.o.

Prezentacijske vještine za financijske odjele

Ovaj trening pomaže djelatnicima financijskih odjela da jednostavnije, efikasnije i svima razumljivo prezentiraju poslovne rezultate.

Trajanje: 2-dnevni seminarMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Integrator Centar d.o.o.

Prezentiranje

Seminar je namijenjen svim kategorijama uposlenika i managera.

Trajanje: 8, 16 ili 24 sataMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Poslovno učilište Filaks

Privlačenje novih kupaca

U današnjem tržišnom okružju uspjeh ostvaruju samo oni koji uče brže od konkurencije.

Mjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije

Integrator Centar d.o.o.

Proaktivna prodaja u maloprodaji

Seminar je namijenjen prodajnom osoblju maloprodaje.

Trajanje: 8 satiMjesto: Cijela Hrvatskadetaljnije